Blog

2 % pre MAČKIN MAJER

51372691_1089578954536825_2202562604956647424_n
Vyhlásenie MM 2%
51372691_1089578954536825_2202562604956647424_n

Každý rok je tu možnosť rozhodnúť o svojich 2% z dane, a tak nám pomôcť. Svojho zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je potrebné na poukázanie 2% (3%), len do 15.2. Následne treba poslať Potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie (Tlačivá na poukázanie 2% z dane) na daňový úrad prislúchajúci vášmu trvalému bydlisku najneskôr do 30.04.

Údaje o prijímateľovi 2%, ktoré uvádzate v tlačivách

  • Obchodné meno (Názov): MAČKIN MAJER
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 50733320
  • Sídlo-Ulica: SNP
  • Súpisné/orientačné číslo: 162/128
  • PSČ: 96201
  • Obec: Zvolenská Slatina

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie – Vyhlásenie pre zamestnanca Tieto tlačivá je potrebné vyplniť a zaniesť na daňový úrad v mieste vášho bydliska nasledovne:

  • Ak ste zamestnanec, podávate (tlačivo Vyhlásenie, spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vám vystaví zamestnávateľ) do 30.4.
  • Ak podávate DP ako fyzická osoba, údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate do 31.3.
  • Ak podávate DP ako právnická osoba, údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate spravidla do 31.3.

Všetky informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

30.1.2020 nám Daňový úrad sprístupnil aj zoznam darcov 2% za rok 2019, ktorí súhlasili s informovaním prijímateľa 2%:

Zoznam darcov 2% rok 2019

Ď A K U J E M E

1
51003375_10215578803800731_5575645270001057792_o
50891666_395221287715895_3850182956727402496_n