O nás

Občianske združenie MAČKIN MAJER, IČO: 50733320, vzniklo dňa 10. februára 2017 (VVS/1–900/90–506 85) ako prirodzené pokračovanie našich predchádzajúcich niekoľkoročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám.

Naším cieľom je pomáhať spoločenským zvieratám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach, prioritne vo Zvolene a najbližšom okolí.

Pre prevzaté zvieratá zabezpečujeme veterinárnu starostlivosť a kastrácie chápeme ako prevenciu ďalšieho neželaného rozmnožovania.

Pre zvieratá aktívne vyhľadávame nových – zodpovednejších majiteľov.

Dokumenty na stiahnutie: