Noticky

KALENDÁR MAČKIN MAJER 2021

Mackin Majer GN OB
Mackin Majer VN1
Mackin Majer VN 02
Mackin Majer VN3
Mackin Majer VN4

Milí priatelia a podporovatelia,

máte pred sebou kalendár MAČKIN MAJER 2021 a môže Vás sprevádzať celým nasledujúcim rokom s dobrým pocitom, že ste pomohli zvieratám v núdzi.

Nie je to len obyčajný kalendár. Je v ňom zobrazená časť práce za ďalší rok našej činnosti pri pomoci zvieratám. Je našim poďakovaním za Vašu podporu, za zdieľanie našich príspevkov, poskytnutie dočasnej opatery, finančný, či materiálny dar a v neposlednom rade za poskytnutie láskavého domova.

Prajeme Vám, aby nasledujúci rok bol pre Vás rokom úspešným, šťastným a plným lásky. Bohatým na dobré skutky a dobré pocity.

Na vzniku kalendára a zachytení krásy našich bývalých pouličníkov sa podieľala fotografka Gabriela Jarkovská http://www.gabrielajarkovska.com/ a opäť ho pre nás zostavila Silvia Páveková. Vďaka našim sponzorom a ľuďom, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali bezodplatne, celá suma z predaja kalendára ide v prospech nášho OZ – tlač kalendára: IMI PRINT a SPEKTRUM GRAFIK a.s., grafika: Danka Hatalová, kresby: Izabela Trzaskowska. Ďakujeme.

Mackin Majer VN5
Mackin Majer VN6
Mackin Majer VN7
Mackin Majer VN8
Mackin Majer VN9
Mackin Majer VN10
Mackin Majer VN11
Mackin Majer VN12