Blog

„INAK SKONČÍ V ÚTULKU, alebo na ulici..."

dog-and-cat-211503_960_720
animals-3231092_960_720
cat-2477930_960_720

Často, až príliš často sa s tým stretávame. Často podobné slová padajú zo strany majiteľov zvierat, ale aj od ich nálezcov. Radi by sme preto napísali, čo to pre zviera reálne znamená.

  • Útulok, či depozit je predovšetkým pre zviera zdroj rôznych zdravotných ohrození. Áno, aj pri dodržaní karantény si zvieratá neskôr navzájom odovzdajú ochorenia, ktoré ich ohrozujú aj na živote.
  • Stres zo zmeny prostredia a straty pocitu bezpečia je to, čo aj zdravému zvieraťu prináša problémy a zhoršuje jeho stav. V útulku a depozite sa tomu nedá vyhnúť.
  • Čakanie na domov trvá mesiace aj roky. Vážne, aj roky.
  • Útulky a depozity sú preplnené. Čím viac zvierat, tým viac ohrozenia a viac stresu. Jednoducho nie je miesto a ani len to „…skončenie v útulku“ z hľadiska kapacity nefunguje.

Čo sa dá urobiť preto, aby to skončilo lepšie?

  • Zodpovední majitelia svoje zvieratá kastrujú, aby potom nemuseli rozdávať ich potomstvo a vydierať utratením, alebo „odovzdaním do útulku“.
  • Zodpovední majitelia ak sa už nemôžu o svoje zviera postarať, mu hľadajú sami domov a ubezpečia sa, že mu nájdu také podmienky, aby mohli byť spokojní. Využijú na to všetky svoje kontakty a možnosti.
  • Nálezcovia zvieraťa sa môžu pokúsiť o najdúcha dočasne postarať a pohľadať mu domov. Verte, že sa to raz, dvakrát za život dá a podmienky v súkromných rukách sú ďaleko lepšie ako smutná „útulková realita“. Dôvody, prečo je to lepšie, sme uviedli na začiatku. Možno práve váš kolega, známy, či sused by nového spoločníka privítal. Len o tom treba dať vedieť napríklad prostredníctvom sociálnej siete (status, informácie, foto, kontakt). Nech vaše okolie vie, že ste pomohli zvieraťu v núdzi.
  • Nálezcovia kontaktujú mesto, obec a žiadajú trvalé riešenia od ich samosprávy v zmysle zákona (o pouličné zviera je povinná postarať sa obec). Ak to neurobia, v praxi sa nič nezmení.

Skúsite to? Byť zodpovedným majiteľom, alebo byť skutočným záchrancom? Nie tým, kto zviera odovzdá tam, kde už nevládzu a denne prosia o pomoc. Aj toto je len prosba. Vždy záleží na ľuďoch. Viete, naša činnosť je tiež dobrovoľnícka a robíme ju popri svojej bežnej práci každý jeden deň. Ďakujeme.