Blog

2 % pre MAČKIN MAJER v roku 2018

unnamed
2%
unnamed (1)
unnamed

Ešte stále nie je neskoro urobiť správne rozhodnutie a stať sa tak aj našim hrdinom. Využite svoje 2% z dane správne. Nakoľko ešte v roku 2018 nemôžeme byť prijímateľom 2 %, pomocnú labku nám podalo OZ Pes v núdzi, s ktorým v našom regióne spolupracujeme už niekoľko rokov.

Zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je potrebné na poukázanie 2% (3%) , len do 15.2. Následne treba poslať Potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie (Tlačivá na poukázanie 2% z dane) na daňový úrad prislúchajúci vášmu trvalému bydlisku najneskôr do 30.04.

Údaje o prijímateľovi (ktoré uvádzate v tlačivách):

  • Obchodné meno (Názov): Pes v núdzi
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 45020442
  • Sídlo-Ulica: Sielnica
  • Súpisné/orientačné číslo: 336
  • PSČ: 96231
  • Obec: Sielnica

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie – Vyhlásenie pre zamestnanca

Tieto tlačivá je potrebné vyplniť a zaniesť na daňový úrad v mieste vášho bydliska nasledovne:

• ak ste zamestnanec podávate (tlačivo Vyhlásenie, spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vám vystaví zamestnávateľ) do 30.4.

• ak podávate DP ako fyzická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate do 31.3.

• ak podávate DP ako právnická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate spravidla do 31.3.

Všetky informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % nám, prosíme vás o doručenie tlačiva Vyhlásienie, či časti DP, napríklad ako sken, na mailovú adresu: mackinmajer@gmail.com Tlačivo si zaevidujeme a preukážeme ním, že 2 % boli poskytnuté pre nás.

Ď A K U J E M E